Soddisfatti o rimborsati
Consegna in 72 ore
Trasporto gratuito sopra i 100 €

Platba

Prostřednictvím služby KIAMAMI VALENTINA si můžeš vybrat pro Tebe ten nevjhodnější způsob úhrady:

Kreditní karta

Akceptujeme několik kreditní platební karty, včetně dobíjecích platebních karet vystavených výhradně na českém území: Visa, Mastercard, Diners, American Express. Při platbě prostřednictvím platební karty Vám nebude započítán žádny dodatečný poplatek.

Platební převod

Při volbě tohoto způsobu úhrady po zrealizování objednávky postupujte následujícím způsobem:

  • Důvod platby uvedený v bankovním převodu musí obsahovat: číslo a datum objednávky, jméno a příjmení objednatele;
  • Bankovní úhrada musí být provedena ve prospěch:  

      Příjemce platby: VALENTINA s.r.o., Táborská 13 , 932 01 Veľký Meder, Slovensko

      Banka: Prima banka Slovensko a.s., pobočka - Dunajská Streda

      Číslo účtu: 4410030702/3100

      IBAN: SK6931000000004410030702

      SWIFT (BIC): LUBASKBX

Bankovní praxe počítá s tím že částka vyplývající z převodního příkazu bude připsána ve prospěch účtu příjemce (VALENTINA SK s.r.o.) ve lhůtě, která není kratší než 1/3 pracovní dny od podání převodního příkazu. Následně dojde k přičtení těchto dnů k dnem plynoucím mezi provedením objednávky a datem ke kterému klient předloží platební příkaz.

Pokud ve lhůtě do 10 dnů od akceptace objednávky ze strany společnosti VALENTINA SK s.r.o. nedojde k zaregistrování připsání příslušné částky vyplývající z převodního příkazu v její prospěch, daná objednávka bude anulována.

PAYPAL

PayPal představuje on-line systém úhrady, který počítá s otevřením účtu PayPal. Pokud si vyberete nákup s tímto druhem platby, zobrazí se webová stránka PayPal na níž uvedete svou osobní e-mailovou adresu a vlastní heslo pro PayPal účet, nebo přistoupíte k vytvoření nového přístupu. Po zaregistrování bude možné přistoupit k úhradě formou PayPal, aniž byste museli znovu zadávat požadované údaje. Tento systém platí i pro budoucí případy nákupu. Při volbě tohoto způsobu platby se příslušná částka přímo odečte z vytvořeného PayPal účtu. Systém PayPal ochraňuje údaje poskytnuté kupujícím. Při každé transakci provedené tímto způsobem Vám bude systémem PayPal zaslán potvrzující e-mail. Částka představující výšku Vaší objednávky bude odečtena z Vašeho PayPal účtu v okamžiku nákupu ve formě předložení objednávky. V případě zrušení, bude příslušná částka vrácena na PayPal účet klienta.

Platba při dodávce - na dobírku

Při výběru tohoto způsobu úhrady k samotné platbě dojde v momentě realizace dodávky zboží kurýrem, přičemž k výši ceny zboží se připočítá cena dobírky částka 127,40 Kč s DPH představující potvrzení přijaté platby, které najdete shrnuty v souhrnné objednávce a ve faktuře. Platba musí být provedena prostřednictvím bankovek nebo mincí uhrazených přímo kurýrovi. Přijaty budou pouze přesné částky, odpovídající výši objednávky: nepočítá se s povinností výdaje.

Euro

Můj košík