• DOPRAVA A DORUČENÍ •

My v KVstoru si dáváme denní cíle, mezi něž patří dodat zboží v krátké době a za nejlepších podmínek.

Za tímto cílem je však komplexní výběr a práce celého týmu, kterou děláme rádi, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout kvalitní služby.

Čas

Vaše objednávka je nejprve zpracována prodejní kanceláří se sídlem ve Velkém Mederu - Slovensko, která zkontroluje dostupnost zboží a uskutečněnou platbu a následně ji elektronicky odešle do skladu/logistického centra na adrese KODICEBAGNO s.r.l., průmyslová oblast Piane di S. Andrea, 640 32 Atri (TE), Itálie.

Ten vyřizuje vaše objednávky do 24 hodin. Jelikož se centrální sklad nachází v Itálii, doručení zásilek trvá 10-14 pracovních dnů při exkluzivním zboží nebo při vyprodání zboží dodací lhůta se prodlouží na 25-30 pracovních dnů.

Zákazník obdrží od nás i od přepravce/kurýra e-mail s číslem zásilky, aby mohl zásilku sledovat. Klient je kontaktován kurýrem společnosti Toptrans minimálně 24 hodin před zrealizováním samotné dodávky, aby tak mohl avizovat dodání zboží a přesvědčit se o přítomnosti osoby oprávněné k jeho vyzvednutí. V případě nemožnosti převzetí zboží ze strany klienta se toto s kurýrem dohodne na jiném dodacím termínu. Tato služba je bezplatná a dostupná pro 90% zásilek. Dodávky zboží jsou realizovány během pracovních dnů, od pondělí do pátku (kromě svátků).

Náklady na dopravu

Přepravní náklady připadají na vrub klienta a jsou uvedeny v každé objednávce. Objednatel hradí poplatek ve výši 287,10 Kč s DPH.

Pro informace a další požadavky kontaktujte naši obchodní kancelář!

napište nám! zavolejte nám!

Kurýr

Zkušenosti získané v průběhu let vedly k rozhodnutí spolupracovat s přepravcem Toptrans EU a Slovenskou poštou (menší objednávky).

KVstore spolupracuje s:
Toptrans EU, expresní kurýr – dodání zboží do 24 hodin, které posílá sledovací číslo e-mailem a SMS
Slovenská pošta, tradiční kurýr - dodání 2-3 pracovní dny, který posílá sledovací číslo e-mailem a SMS

Každý z nich vyzvedne zboží z našeho překladového skladu na adrese sídla společnosti VALENTINA SK s.r.o., Táborská 13, 932 01 Velký Meder, Slovensko.

Kam doručujeme

Doručení zboží probíhá na ulici, před domem a není zajištěna manipulační služba do domu.
Pro více informací kontaktujte zákaznický servis.

napište nám! zavolejte nám!

Faktura

Ke každé objednávce VALENTINA SK s.r.o. vystaví fakturu s údaji poskytnutými zákazníkem. Kopie tohoto bude zaslána ve formátu PDF přímo na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem v době objednávky.

Kontrola při doručení/reklamace

Při doručování zboží kurýrem je zákazník povinen zkontrolovat, zda počet doručených balíků odpovídá počtu uvedenému na přepravním dokladu.

V době doručení mohou nastat dvě situace:
• Žádné poškození
• V té době viditelné nebo neviditelné poškození

Je třeba, aby byla dodávka převzata podpisem zákazníka s poznámkou „Přebírám s výhradou kontroly“.

Důležité je také vždy uvést důvod odmítnutí (např. porušený obal, zploštělý obal, poškozený obal, perforovaný obal, viditelné poškození výrobku apod.).

Na zásilky se vztahuje PŘEPRAVNÍ POJIŠTĚNÍ, proto je třeba případné jakékoli poškození nahlásit do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.

• POZOR!

• Aktivovat pojištění a zodpovídat se za škodu je možné pouze a jen tehdy, bylo-li zboží převzato pod kontrolou s příslušným uvedením důvodu.

• Koupelnový nábytek bude dodán na dřevěných paletách nebo plošině, pokud objednávka obsahuje více položek. V případě, že velké zboží nebude dodáno na paletě, ale jako jednotlivý balík, bude třeba tuto skutečnost zaznamenat na dodacím dokladu / kurýrním skeneru s nápisem „zboží bez palety“.

• Po vyplnění přepravního dokladu již zákazník nebude mít právo odvolat se proti přijatému zboží z hlediska množství nebo kvality. Pro důkladnou kontrolu dodaného zboží je však k dispozici 7 kalendářních dnů.

V případě poškození postupujte následovně:

• Kontaktujte prosím zákaznický servis prostřednictvím informativního e-mailu s popisem poškození/závady a přiloženými fotografiemi dokazujícími poškození, na adrese info@kvstore.sk.

Pokud jsou vnější poškození velmi zjevné nebo jste nedostali všechny balíky, je třeba přímo na místě oslovit kurýra a uvést to do dokladu, který je přiložen k dodávce. Potom pokračujte v nahlášení této skutečnosti do 7 kalendářních dnů e-mailem na adresu info@kvstore.sk.