Soddisfatti o rimborsati
Consegna in 72 ore
Trasporto gratuito sopra i 100 €

Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při domovem prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji").
Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou (e-mailem) na e-mail info@kvstore.sk odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu nebo poštovní adresu.
Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení.

V případě odstoupení od smlouvy, doporučujeme kupujícímu aby vrácené zboží bylo vráceno v originálním -původním obalu, čistý a nepoškozený.

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu. Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.

Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů za dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů. Prodejce při odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu všechny platby bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

Vrácené zboží bude podroben podrobné kontrole, na zjištění jeho aktuálního stavu a následně o této kontrole vystaví prodávající protokol o provedené kontrole zboží.

Pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, kupující nemůže
odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou prodej zbožíz
hotoveného podle osobitých požadavků kupujícího nebo zboží
určeného speciálně pro jednoho kupujícího,
nebo zboží, které ohledem na jeho vlastnosti nelze vrátit.

V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou
v těchto všeobecných obchodních podmínkách, odstoupení od
kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není
povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok
na úhradu nákladů, spojených s obhlídkou zboží.
Můj košík