Soddisfatti o rimborsati
Consegna in 72 ore
Trasporto gratuito sopra i 100 €

Právě jste na:

VALENTINA SK s.r.o. Ochrana osobních údajů pro Kvstore

Informace podle nařízení EU 2016/679 ( "GDPR")
Poslední aktualizace [24-05-2018]
 
1. KDO ZPRACOVÁVA VAŠE ÚDAJE?

Správce údajů

VALENTINA SK s.r.o. zastoupena svým správcem, se sídlem na Táborská 13, 932 01 Velký Meder - Slovensko, IČO 45000417 (dále jen "společnost", "my", "naše", "nás").

Inspektor ochrany osobních údajů (DPO)

Jmenovali jsme osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů (DATA PROTECTION OFFICER - úřadník ochrany údajů) dle čl. 37 obecného nařízení o ochraně údajů č. 2016/679 (dále jen "GDPR"). Upozorňujeme vás, že můžete kdykoliv kontaktovat inspektora ochrany údajů a zaslat mu jakoukoliv otázku nebo požadavek týkající se vašich osobních údajů a vašeho soukromí tak, že napíšete na tuto adresu: rdp@kvstore.it

Jiná témata

Vaše osobní údaje se mohou dostat do pozornosti našich zaměstnanců nebo spolupracovníků, kteří patří do kategorií administrativních pracovníků, obchodních, právních, účetních pracovníků nebo správců informačních systémů, v závislosti na zpracování, kteří jsou pod naší přímou pravomocí jmenováni provozovatelů av tomto ohledu dostali příslušné provozní pokyny. Příjemci vašich údajů jsou poskytovatelé služeb třetích stran souvisejících s platbami, dodávkami, marketingovými službami, poskytovateli hostingu a dodavateli inženýrských služeb v oblasti informačních systémů, IT společnostmi nebo společnostmi specializovanými na průzkum trhu a zpracování dat, se kterými uzavíráme dohody, které od nich vyžadují přijetí vhodných technických a organizačních opatření na ochranu vašich osobních údajů. Vaše údaje je možné zasílat i policejním složkám a soudním a správním orgánem v souladu se zákonem.

Můžeme také přesouvat vaše osobní údaje v případě prodeje nebo převést celou nebo část našeho podnikání a našich aktiv (v případě reorganizace, odloučení, rozpuštění nebo likvidace)

Za žádných okolností neposkytujeme ani neprodáváme vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje mohou být přeneseny mimo Evropské unie, aby je zpracovali někteří z našich poskytovatelů služeb. V tomto případě Vám zaručujeme, že tento převod je proveden v souladu se zákonem a že je zaručena odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v souladu s ustanoveními této ochrany osobních údajů, v souladu s ustanoveními této Politiky ochrany osobních údajů, na základě rozhodnutí o přiměřenosti, o standardních doložkách určených Evropskou komisí o závazných firemních pravidlech. V případě, že vaše osobní údaje budou přeneseny třetím stranám sídlícím ve Spojených státech amerických, mohou se jim údaje přenést pokud předloží vlastní certifikaci podle schématu ochrany soukromí (štít na ochranu údajů) ve vztahu k typu dat, která se mají přenést, což vyžaduje, aby poskytovaly podobnou ochranu osobním údajům sdíleným mezi EU a Spojenými státy.

2. JAKÉ DRUHY DAT ZÍSKÁVAME?

Osobní údaje veškeré informace týkající se uživatele, které nám umožňují identifikovat ho, například jméno, kontaktní údaje, údaje o platbě a informace o jeho přístupu na stránku. Když se zaregistrujete na našich stránkách, vytvoříte si účet, použijete naše služby nebo kontaktujete naši službu zákazníkům, shromažďujeme některé vaše osobní informace. Některé z výše uvedených údajů nám poskytuje samotný uživatel, zatímco jiné jsou shromažďovány automaticky.

Údaje dobrovolně poskytnuté uživatelům

Stránka poskytuje uživatelům možnost dobrovolně poskytnout osobní údaje, například vytvořením účtu, koupě / prodeje produktů prostřednictvím našich stránek, vytvoření hodnocení nebo komentáře, vyplnění možnosti vrácení zboží, vyplnění kontaktního fóra nebo používání služby zasílání zpráv a chatu s naším zákaznickým servisem nebo kontaktováním nás, abyste sdíleli své připomínky nebo názory. V případě, že nás kontaktujete telefonicky, zaznamenáme váš hovor na informativní účely a zlepšení našich služeb a také si vedeme poznámky týkající se vašeho hovoru. Připomínáme, že se můžete zaregistrovat na naší webové stránce a vytvořit si účet i na sociální síti, například Facebooku. V případě, že se zaregistrujete, dáte požadované povolení na místě registrace, získáme tak informace z vašeho účtu sociálních sítí, jako je jméno a příjmení, pozice, základní osobní údaje.

Když používáte webové stránky jako prodávající, obsah a obrázky vložené do vašeho online okna budou viditelné i pro jiné uživatele; stejně, pokud necháte připomínky a recenze v příslušných částech stránky, obsah vašich recenzí, vaše jméno a vaše fotografie (pokud budou načteny) budou viditelné pro ty, kteří vstupují na stránku.

Citlivé údaje

Nesmíme zpracovávat citlivé údaje, tj podrobnosti o fyzickém zdraví nebo duševním zdraví, údajné spáchání trestných činů nebo odsouzení za trestné činy, pokud byste s námi spontánně sdíleli takové informace, zpracováváme pouze s vaším výslovným souhlasem.

Údaje třetí strany

Pokud se rozhodnete poskytnout údaje třetích stran, ujistěte se, že tyto subjekty byly dříve a dostatečně informovány o způsobech a účelech zpracování, které jsou zde uvedeny. V souvislosti s touto hypotézou máte nárok být nezávislým správcem údajů, za předpokladu splnění všech právních náležitostí a povinností.

Údaje o osobách mladších 16 let

V této souvislosti připomínáme, že pokud jste mladší 16 let, nemůžete nám poskytnout žádné osobní údaje a v žádném případě nepřebíráme žádnou odpovědnost za nepravdivá prohlášení, které jste poskytli. Pokud zpozorujeme existenci nepravdivých prohlášení, okamžitě zrušíme veškeré získané osobní údaje.

Navigační údaje

Následující údaje shromažďujeme pomocí služeb, které používáte:

  • technické údaje: V této kategorii údaje zahrnují adresy IP nebo názvy domén počítačů, které používáte při připojování na web, adresy v jednotném identifikátoru zdroje (URI - Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojů, čas žádosti, metodu použitou k odeslání žádosti na server, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi dané serverem (dobrý konec, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému a počítačového prostředí. Tyto údaje se používají pouze na statistické informace (proto jsou anonymní), pro kontrolu správného fungování web stránky a jsou okamžitě po zpracování odstraněny. Údaje by se mohly použít ke zjištění odpovědnosti v případě hypotetických počítačových zločinů proti webové stránce: kromě této možnosti údaje o webových kontaktech nepřetrvávají déle než 7 dní.
  • údaje shromážděné pomocí cookie nebo podobných technologií: pro více informací navštivte sekci "Cookie"

3. NA JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVAME VAŠE ÚDAJE?

a) Pro zajištění přístupu na naše stránky a využívání našich služeb

Při používání našeho webu a jeho služeb budeme vaše osobní údaje používat na to, abyste mohli zaregistrovat na stránce a vytvořit si osobní účet, ověřit vaši totožnost jako uživatele Stránky, umožnit vám nakupovat / prodávat produkty pokud je to vhodné, zakoupit výrobky, abychom vám poskytli zákaznickou podporu a vyřešit jakékoli problémy, které jste ohlásili, abychom vám poslali potřebnou komunikaci (například potvrzení nákupní objednávky nebo potvrzení úspěšného dokončení platby nebo připomenutí produktů ve vašem košíku), jakož i vám poskytli veškeré dodatečné služby popsané ve všeobecných podmínkách.

b) na informace o produktech, službách, událostech a jiné reklamní účely

Pokud jste výslovně poskytli svůj souhlas nebo pokud máme oprávněný zájem (dle platných zákonů), použijeme vaše údaje k tomu, abychom vás informovali o našich službách a produktech, jakož i informování o obchodních a reklamních činnostech Společnosti nebo obchodních partnerů třetích stran prostřednictvím e- mailu, SMS nebo WhatsApp; pouze v případě, že jste podnikatel, můžeme vás upozornit na takové propagační akce a telefonické hovory prostřednictvím telefonického operátora nebo služeb péče o zákazníka, které sestávají z nabídky vyhrazených služeb v době prodeje a po prodeji. Kromě toho, vždy s vaším souhlasem nebo pokud máme oprávněný zájem (dle platných zákonů), můžeme vaše údaje použít jako součást vedení průzkumu trhu a průzkumů na zjištění vaší spokojenosti, e-mailem, posíláním SMS nebo WhatsApp, s cílem zlepšit naše služby a vztahy s našimi uživateli

c) Nabídnout vám personalizovanou službu

Pokud jste výslovně poskytli svůj souhlas, používáme vaše údaje na analýzu vašich spotřebitelských návyků a možností, s cílem navrhnout personalizované služby vašim zájmy a na zlepšení naší obchodní nabídky.

d) Zlepšit služby, které nabízíme prostřednictvím webové stránky

Využijeme poskytnuté údaje na zlepšení služeb, které nabízíme prostřednictvím webových stránek a vašich zkušeností s nákupem / prodejem produktů. Zejména budeme schopni analyzovat využití a měřit účinnost našich webových stránek a našich služeb s cílem zlepšit jejich jakož i zapojit a udržet uživatele.

e) zaručit naše práva, majetek nebo bezpečnost údajů

Můžeme také používat osobní údaje v souvislosti s používáním našich stránek na prevenci nebo odhalování podvodů, zneužívání, nezákonné používání, porušení našich všeobecných podmínek a dodržování soudních příkazů, vládních požadavků nebo dodržování platných právních předpisů.

4. JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech, kdy budeme mít na to právní základ.

Ve většině případů zpracujeme vaše údaje, abychom Vám zaručili přístup na stránky a nabízené služby. Kromě toho můžeme zpracovat vaše údaje z jednoho nebo více následujících důvodů:

▪ Před vaším výslovným souhlasem (například s cílem informovat vás o našich produktech, službách, událostech a na jiné propagační účely, jakož i nabídnout vám personalizovanou službu)

▪ Pro zajištění souladu s právními povinnostmi předpisy a předpisy Společenství (např. Na dodržování soudních příkazů, vládních požadavků nebo plnění příslušných právních předpisů)

▪ Pro náš oprávněný zájem (například na zlepšení služeb, které nabízíme prostřednictvím webových stránek nebo na zaručení vlastnictví a bezpečnosti údajů, které zpracováváme).

5. JE POSKYTOVÁNÍ DAT POVINNÉ?

Poskytování osobních údajů je povinné pouze pro zpracování nezbytné pro zajištění přístupu k našim stránkám a službám, které nabízíme. Jakékoliv odmítnutí poskytnout osobní údaje požadované pro tento účel znemožňuje registraci na stránce a používání příslušných služeb. Všechny ostatní ustanovení vašich informací jsou nepovinné, ale jejich udělování nám umožňuje nabídnout vám lepší zkušenost.

6. JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVAME VAŠE ÚDAJE A NA JAK DLOUHO?

Zachování osobních údajů bude v papírové a / nebo elektronické formě a na dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu uvedeného v odstavci 3 ( "Na jaké účely zpracováváme vaše údaje?").

Zejména když se zaregistrujete na stránkách a vytvoříte si účet, zpracujeme a uložíme většinu vašich informací, které máme k dispozici, pokud budete aktivně využívat služeb, které nabízíme prostřednictvím webových stránek. Po uzavření účtu budeme uchovávat vaše osobní údaje maximálně 24 měsíců od data zrušení účtu pro účely ochrany a / nebo nárokování si našeho práva u soudu a / nebo při mimosoudním řešení v případě legálních sporů k provádění našich služeb; vaše další osobní informace týkající se transakcí uskutečněných přes internetovou stránku se uchovávají 10 let v souladu se zákonem (včetně daňových povinností).

Pro účely přímého marketingu a profilování uchováváme vaše údaje maximálně po dobu, která se rovná době určené platným právním řádem, tj 24 a 12 měsíců od poslední interakce jakéhokoliv druhu z vaší strany se stránkou.

Pro účely analýzy zaměřené na zlepšení služby budou vaše osobní údaje podléhat maximální retenční době 24 měsíců od data jejich registrace.

Po uplynutí maximální lhůty uchovávání budou osobní údaje uvedené v této části automaticky vymazány nebo anonymizovány natrvalo a nenávratně.

Připomínáme Vám, že v případě, že neprovedete žádnou účinnou aktivitu (jako je využívání služeb nabízených na webu, navigace, prohlížení a / nebo jakýkoli jiný způsob užívání webových stránek) nepřetržitě po dobu 36 měsíců, budete klasifikován jako neaktivní uživatel a po písemné komunikaci týkající se deaktivace účtu budeme pokračovat v ukládání vašich osobních údajů na maximální dobu ukládání, která je v nich obsažena.

7. JAK SI MŮŽETE UPLATNIT VAŠE PRÁVA?

V souladu s ustanoveními GDPR, máte právo požádat kdykoliv o přístup ke svým osobním údajům, opravu nebo vymazání těchto údajů, namítat proti jejich zpracování, nebo uplatnit právo na přenositelnost. Platné zákony o ochraně osobních údajů vám také umožňují uplatnit právo žádat o omezení stavu v případech uvedených v čl. 18 GDPR, jakož i získávání ve strukturovaném formátu, běžně používané a čitelné automatickým zařízením údajů týkajících se vás, v případech uvedených v čl. 20 GDPR.

Žádosti je možné zaslat na e-mailovou adresu dpr@kvstore.it  Chcete povolit činnosti uvedené v bodě b) (Marketingové účely) v bodě 3 výše ( "Na jaké účely zpracováváme vaše údaje?") A následně nechcete dostávat další komunikaci nebo chcete omezit způsob, jakým je možné kontaktovat vás, můžete tato oznámení kdykoliv přerušit pouhým kliknutím na příslušný odkaz "odhlásit" ve spodní části každé komunikace.

Nakonec vám připomínáme, že jste vždy oprávněn podat stížnost příslušnému orgánu dohledu (garant na ochranu osobních údajů) dle čl. 77 GDPR, pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů je v rozporu s platnými právními předpisy.

8. JAK ZAJIŠŤUJEME OCHRANU DAT?

Vaše osobní údaje zpracovávají subjekty uvedené v předchozím bodě 1 ( "Kdo zpracovává vaše údaje?"), V souladu s ustanoveními platných právních předpisů. Zejména s cílem zajistit bezpečnost vašich údajů s přihlédnutím na současný stav techniky a náklady na implementaci, stejně jako povahu, předmět, kontext a účel zpracování, jakož i riziko různé pravděpodobnosti a závažnosti pro práva a svobody fyzických osob, jsme přijali příslušné technické a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti odpovídající riziku.

9. KDY BYLY TYTO INFORMACE AKTUALIZOVÁNY?

Tyto informace byly zveřejněny v den uvedený v záhlaví a mohou se v průběhu času měnit i v souvislosti se vstupem nových předpisů 1 sektoru do platnosti, aktualizací nebo poskytováním nových služeb nebo nových technologických inovací. V tomto případě vám spoluvlastníci oznámí, že vám poskytnou důkazy o takových aktualizacích.

10. DALŠÍ INFORMACE

(A) Aplikace

Pokud je na naší stránce aktivní stránka "Pracujte s námi", můžete si prohlédnout naše otevřené pracovní pozice nebo odeslat sám žádost.

Životopisy, které získáme po komunikaci přes naše webové stránky s našimi profesionálními pozicemi, nebo se rozhodnete nám poslat Váš životopis, budou uloženy maximálně 6 měsíců od data přijetí s jediným cílem zhodnocení vaší žádosti nebo na zjištění a následný výzkum pro profesionální pozici kompatibilní s vaším profilem, pokud bude aktivován během maximální doby uchovávání dat. Kdykoliv můžete proti zpracování vašich osobních údajů namítat písemně na adresu rdp@kvstore.it.

Pokud jste kandidát, ujistěte se, že jste vložili své prohlášení do životopisu, se kterým dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely výběru a vyhněte se citlivým osobním údajům (například zdravotní stav, náboženské vyznání, filozofické nebo politické tematiky), které nejsou relevantní pro nabídku práce.

(B) Odkazy na třetí strany

Tato pravidla ochrany osobních údajů se vztahují výhradně na webové stránky. Pokud stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran, připomínáme Vám, že jejich nekontrolujeme a nejsme žádným způsobem odpovědní. Proto vás vyzýváme, abyste si přečetli příslušné zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách třetích stran, ke kterým máte přístup.

11. MÁTE DALŠÍ DOTAZY?

Vítáme dotazy, připomínky a obavy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů a našich postupů ochrany osobních údajů.
Chcete-li poskytnout zpětnou vazbu nebo máte jakékoli dotazy nebo obavy, obraťte se na našeho inspektora ochrany údajů nebo pošlete e-mail na adresu info@kvstore.it.

Můj košík