Soddisfatti o rimborsati
Consegna in 72 ore
Trasporto gratuito sopra i 100 €

Právě jste na:

Ochrana osobních údajů spotřebitele:

Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, adresu dodání zboží včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, adresu dodání zboží včetně PSČ, IČO, DIČ, DIČ DPH, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

Tyto informace jsou nutné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, na správnou distribuci zboží a Při komunikaci s Vámi. Umožní nám uskutečnit potřebné účetní operace, vyhotovit daňový doklad, popřípadě identifikovat Vaši platbu přes bankovní převod. Všechny údaje jsou uchovávány v chráněné databázi na serveru provozovatele. Údaje může objednatel podle aktuálního stavu změnit po přihlášení.

Vaše údaje neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výnimkou organizací, se kterými je spolupráce nevyhnutelná pro správné vyřízení Vaší objednávky. Jsou to především banky (v některých případech poskytnutí Vašeho jména) a doručovatelské služby (adresa dodání). Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově k vyřízení Vaší konkrétní objednávky. Databázi údajů neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme žádné třetí straně.

Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (platba za zboží přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách banky objednatele, která poskytuje provozovateli pouze informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby se jménem, případně číslo účtu (potřebné pro identifikaci správné platby a v případě potřeby pro její vrácení). V žádném případě se provozovatel nedozví žádné další informace, jako jsou přihlašovací údaje nebo zůstatek na účtu objednatele.

Pokud bude objednatel chtít zrušit registraci, kontaktuje provozovatele prostřednictvím e-mailu info@kvstore.sk. Registrace bude deaktivovaná. Aktualizaci osobních údajů může registrovaný objednatel uskutečnit přímo v on-line režimu na webové stránce internetového obchodu ihned po přihlášení.

Využíváním internetového obchodu www.kvstore.it objednatel souhlasí se shromažďováním a používáním informací o něm a o jeho nákupech ve znění Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Objednatel uděluje provozovateli tento souhlas na dobu neurčitou a může ho písemnou formou kdykoliv odvolat. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu provozovateli. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsané v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

Můj košík